POWRÓT
Inwestycja w kadry
Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019

W tym roku ustalono 9 kategorii nagród w ramach 3-ech obszarów:1. Europejski Fundusz Społeczny na Pomorzu Zachodnim:
a. „Beneficjent z pasją”
b. „Ambasador EFS”
c. „Równość szans”

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
a. „Najlepszy Beneficjent PO WER”
b. „Młodzi w akcji”

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego:
a. „Najlepszy Beneficjent RPO WZ”
b. „Inwestycje w kadry”
c. „Inwestycja w edukacje”
d. „Inwestycja w przedsiębiorstwo społeczne”

W piątek 25 października Dyrektor Zarządzający Piotr Przepłata odebrał tytuł laureata w kategorii „Inwestycja w kadry” w obszarze: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019.